End

End

  1. Těžba End Stonu je na hlavním ostrově v Endu zakázána.
  2. Po těžení obsidianu z hlavního ostrova musí hráči respawnovat draka a tím znovu vygenerovat obsidianové pilíře.
  3. End dále od hlavního ostrova je každý 27. den v měsíci vymazán.

Ender Trapka (End Farma, Enderman Farma)

  1. Admin team není zodpovědný za správu Ender Trapky.
  2. Ender Trapka je čistě ve správě komunity.
  3. Veškeré obchody v Ender Trapce nebudou kontrolovány Admin teamem.