End

End

  1. Těžba End Stonu je na hlavním ostrově v Endu zakázána.
  2. Po těžení obsidianu z hlavního ostrova musí hráči respawnovat draka a tím znovu vygenerovat obsidianové pilíře.
  3. End dále od hlavního ostrova je jednou za čas resetován, podle míry vygenerovanosti. Tyto resety jsou nehlášeny.

Ender Trapka (End Farma, Enderman Farma)

  1. Admin team není zodpovědný za správu Ender Trapky.
  2. Ender Trapka je čistě ve správě komunity.
  3. Veškeré obchody v Ender Trapce nebudou kontrolovány Admin teamem.