End

  1. Těžba End Stonu je na hlavním ostrově v Endu zakázána.
  2. Po těžení obsidianu z hlavního ostrova je hráč povinen uvést ostrov do původního stavu – respawnovat draka a tím znovu vygenerovat obsidianové pilíře.
  3. End dále od hlavního ostrova je každý 27. den v měsíci vymazán dle nutnosti.
  4. Zabíjení Wither bosse pod End Portálem je zakázáno.

Ender Trapka (End Farma, Enderman Farma)

  1. Admin team není zodpovědný za správu Ender Trapky.
  2. Ender Trapka je čistě ve správě komunity.
  3. Veškeré obchody v Endu nebudou kontrolovány Admin teamem.
  4. Na hlavním ostrově může být pouze jedna Ender Trapka.