Eventy

  1. Pressure plate na teleport do eventů se nachází v maketách přítomných na Spawnu. Otevřený event je signalizován světlem beaconu.
  2. Na event musí hráči chodit pouze s věcmi, které spotřebují do teleportace na event. Při teleportaci dochází ke smazání itemů z inventáře. Hráči mají možnost odložit své věci do příslušných truhel na Spawnu.
  3. Pokud nedojde ke smazání inventáře automaticky při vstupu do eventu, hráč je povinen chybu oznámit. Pokud bude hráč přistižen s nesmazanými věcmi, budou mu zabaveny a rozdány hráčům a bude vyhozen z eventu.
  4. PvP je v eventech povoleno. Doporučuje se však nevyužívat této možnosti mimo eventy zaměřeny přímo na PvP.
  5. Pokud není uvedeno jinak, v eventu mají hráči běžně pouze jeden život, nejedná-li se o začáteční test eventu.
  6. Truhly, kam si hráči odkládali věci před eventem musí být do dalšího týdne vyprázdněny, nejlépe hned po eventu. Věci nepřeneseny jinam budou přesunuty do truhel volně dostupných.
  7. Hráči neúčastnící se eventů budou na začátku eventu kicknuti – toto je opatření proti poklesu TPS kvůli afkujícím hráčům. Pokud TPS během eventu klesnou pod 18, budou všichni hráči mimo event kicknuti ze serveru bez výjimek. Při opakovaném připojování pak dojde k penalizaci hráčů.


    Případná další pravidla eventu sděluje člen Admin teamu, který ho vytvořil.

Seznam Eventů