Sociální pravidla

 1. Slovo Admina je bráno jako pravidlo bez ohledu na to, je-li dáno písemně.
 2. Admin team je poslední možností – tj. pokud hráč, který porušil pravidla (např. okradl hráče), odmítá porušení pravidel odčinit. Bude-li člen Admin teamu zatažen do řešení hráčského sváru, potrestány budou obě strany.
 3. Hrubé nadávky, propagaci jiných serverů (včetně nesolicitované propagace v PM hráčů, statusů na Discordu, apod.) a porušování zákonů ČR a SR (hate speech, rasismus, apod.) netolerujeme.
 4. Po banu může dojít k rozebrání majetku hráče dle uvážení Admin teamu. Je-li hráči udělen unban, majetek mu nebude vracen.
 5. Hráč je plně zodpovědný za to, co kterákoliv osoba na jeho účtu / IP adrese provede.
  Při sdílené IP adrese se zabanovaným hráčem (např. kvůli poskytovateli internetu) kontaktujte Admin team.

Sociální pravidla 1.2 – Přijímání hráčů a Discord

 1. Podmínky pro přijetí:
  koupený Minecraft (Java)
  • být na Discord serveru
 2. Do kanálu #přihlášky na Discordu napíšete stručnou a výstižnou přihlášku, minimálně o 3 větách, kde se představíte a napíšete proč se chcete připojit.
  Admin team vám může položit pár otázek, pak budete přijati nebo kicknuti z Discordu.
 3. Každý se může připojit na Discord celkem 3x, pokud nebyl zabanován. Poprvé máte na napsání i vyřízení přihlášky týden, poté 4 dny a nakonec den. Pokud není hráč potřetí přijat, dostává ban.
 4. Pokud hráč neodpovídá na dotazy v přihláškách déle, než 3 dny, je příhláška zamítnutá.
 5. Na Discord serveru Kaktusu smí hráči používat pouze jeden Discord účet.
 6. Voice kanály s omezeným počtem míst jsou soukromé – před připojením je třeba zeptat se již přítomných hráčů, jestli se můžete připojit.