Sociální pravidla

 1. Admin team a jeho další odnože musí být respektovány. Admin má řešit závažné problémy – mezi ty se hráčské nesváry nepočítají. Pokud bude Admin zatažen do řešení hráčského sváru, potrestány budou podle uvážení obě strany!
 2. Slovo Admina je bráno jako pravidlo bez ohledu na to, je-li dáno písemně. Je zakázano se za Admin team jakkoliv vydávat.
 3. Hate speech (rasismus, homofobie, atd.), hrubé nadávání, propagaci jiných serverů (včetně nesolicitované propagace v PM hráčů) a nedodržování našich zákonů nebudeme tolerovat.
 4. Nenahlásíte-li porušení pravidel, budeme vás brát jako spoluviníka.
 5. Pokud si hráč nepřeje, abyste v Overworldu bydleli poblíž, může žádat odstup 200m-1000m. Dále než 1000m se vzdalovat nemusíte. (Odstup v Netheru se řeší dle Nether pravidel)
 6. Po banu může dojít k rozebrání majetku zabanovaného hráče dle úsudku Admin teamu. Je-li hráč poté vrácen zpět na server, další hráči nejsou povinni mu majetek navracet.
 7. Hráč v žádném případě nesmí vlastnit dva účty na serveru. Duplicitní účet i účet původní může být vyhozen.
 8. Hráč je zodpovědný za svou IP. Pokud závažně poruší pravidla a dostane ban, ohrozí další účty spojené s jeho IP adresou. Pokud hráč sdílí počítač či účet s další osobou, je plně zodpovědný za to, co daná osoba na účtu provede. Pokud zjistíme, že hráč, který důvodu restrikce Admin teamem na server nemůže, používá nový účet, i tento účet bude odstraněn.
 9. Neoznámí-li hráč Admin teamu změnu nicku, budou jeho statistiky (nahraný čas, účast na eventech, komunitní účast, …) považovány za statistiky nového hráče a na předešlé úspěchy nebude brán zřetel.
 10. Vážnost dodržování pravidel určuje čistě Admin team. Zlehčování pravidel ze strany hráčů nezmenšuje vážnost jejich porušení.

Sociální pravidla 1.2 – Přijímání hráčů a Discord

 1. Pokud chcete hrát, musíte mít koupený Minecraft (Java), být členy Discord serveru a mít Discord přezdívku shodnou s herním nickem. Odchod z Discord serveru znamená odstranění hráče z Whitelistu. Odchozí hráči jsou při novém příchodu povinni znovu psát přihlášku. Každý potenciální hráč se může připojit celkem 3x, pokud nebyl zabanován. Poprvé má hráč na napsání a vyřízení přihlášky týden, poté 4 dny a nakonec den. Pokud není hráč potřetí přijat, dostává ban.
 2. Do kolonky #přihlášky na Discordu napíšete krátkou přihlášku minimálně o 3 větách, kde se představíte a napíšete proč se chcete připojit. Admin team vaši přihlášku posoudí, může vám položit pár otázek a buďto budete přijati nebo kicknuti z Discord serveru. Na kvalitě vaší přihlášky závisí vaše možnost se na server připojit.
 3. Hráči musí spolupracovat se členy Admin teamu v přihláškách. V případě, že hráč nebude nijak odpovídat na dotazy déle, než 3 dny, bude z přihlášek vyřazen.
 4. Výsledkem lživé přihlášky je perma ban.
 5. Hráči, kteří na Discord serveru jasně projeví nezájem hrát, budou kicknuti.
 6. Každého hráče reprezentuje právě 1 Discord účet na serveru, hráči s více než 1 účtem budou nuceni na Discordu zanechat pouze 1 účet.
 7. Voice kanály s omezeným počtem míst (např. Zimní Zahrádka) jsou soukromé – před připojením je třeba zeptat se již přítomných hráčů, jestli se můžete připojit.

Co dělat, pokud se chcete dostat na server

 1. Neurážejte Admin team, pokud není po vašem.
 2. Nekontaktujte člena Admin teamu, který vás řeší, přes PM s otázkou, kdy bude vyřešena vaše přihláška.
 3. Nekontaktujte člena Admin teamu s žádostí, aby řešil vaši přihlášku.
 4. Nekontaktujte zbytek Komunikačního týmu, řeší-li vás už jiný člen Komunikačního teamu.
 5. Nekontaktujte Tech team, zvláště ne přes PM.
 6. Nekomentujte cizí přihlášky, zvláště pak ne v kanále #přihlášky.
 7. Nastudujte si pravidla a aplikujte je.
 8. banán