Spawn

  1. Spawn se nachází na souřadnicích x0 a z0 a okolo něj je 500 blocků ochranná zóna – v té se nesmí ničit blocky, hráči nesmí aktivně bydlet na Spawnu.
  2. Zabíjet hráče na Spawnu není povoleno, pokud nesouhlasí hráči oba.
  3. Kradení z obchodů je zakázáno. Hráči smějí brát pouze z truhel, které jsou jasně označeny jako volně dostupné hráčům.
  4. Truhly, kam si hráči odkládali věci před eventem musí být do dalšího týdne vyprázdněny, nejlépe hned po eventu. Věci nepřeneseny jinam budou přesunuty do volně dostupných truhel.
  5. Na Spawnu se nachází hráčské obchody a s nimi platí i nestálá pravidla, která se mění s verzemi. Najdete je na Discord serveru.
  6. Hráči jsou povinni nahlásit jakékoliv spolumajitele obchodů. Jakmile Admin team najde záznam někoho nenahlášeného, jak manipuluje s tržbou, hrozí hráči ban.