K výročí dvou měsíců chodu serveru jsme dne 27. 8. 2019 uvedli do provozu systém řazení hráčů na našem serveru. Jelikož se snažíme být co nejbližší původní hře, výhody těchto nových pozic se snažíme co nejvíce limitovat. Rovněž se snažíme, aby měli hráči možnost získat tyto pozice bez přílišného snažení, jelikož samy o sobě moc výhod neposkytují.

Jak tedy získat ,,rank“?

Pro rank vedeme 3 kritéria, která budou zvažována každý měsíc 27. den.
Tato kritéria jsou:
Herní čas – 100h
Herní čas  1000h
Účast v komunitě: 
   5 přivedených hráčů (počítá se podle toho, jestli zmíní určitého hráče v přihlášce)
   Donate na server (minimálně 250,-/10€)
   Stavba prospěšná pro komunitu – kritéria:

       – Stavba musí být předem ohlášena / povolena jako komunitní (nelze ji jmenovat retrospektivně)
       – Musí být Admin teamem uznána jako stavba *prospěšná serveru
       – Komunitní Tier nebude dán za stavbu, která už existuje (např. veřejná mob farma nemůže být uznána jako komunitní dvakrát)
   Admin team si vyhrazuje právo udělit nebo neudělit komunitní Tier za to, co posoudí jako adekvátní, tj. může udělit výjimky, je-li komunitní stavba skutečně prospěšná, unikátní a veřejně uznávaná komunitou nebo naopak Tier neudělit i při *zdánlivém splnění pravidel!

Každé kritérium se sčítá pouze jednou, tzn. za 500,- nedostanete Tier 2.

 

Jak ,,ranky“ fungují? Jaké z nich plynou výhody / nevýhody?

Kaktard (Tier -1)Mute rank serveru Kaktus. Nemá možnost psát ve hře ani v hlavních kanálech na Discordu. Jedná se o varování Admin teamu, že hráč je blízko banu, pokud se nebude dál řídit pravidly. Zpravidla se dává poté, co byl hráč varován a nadále porušoval pravidla. Kaktard se může maximálně 2x prodloužit.

Kakbil (Tier -0,5)
Slabší mute rank serveru Kaktus. Udělován pouze na Discordu nebo ve hře na dobu 7 dní.

Zasazen (Tier 0) – Získán úspěšnou přihláškou.

Tier 1Získán za jedno kritérium. Na Discordu i ve hře má hráč s Tier 1 červenou barvu.

Tier 2Získán za dvě kritéria. Mimo barvu jména může hráč s Tier 2 psát barevně ve hře.

Tier 3Získán za tři kritéria. Má barevné jméno ve hře i na Discordu, barevné písmo a příkaz /hat.